De Interviewmethode voor jongeren + 10 jaar

Voor welke gelegenheden geschikt?

Deze methode kan je gebruiken in verschillende situaties waar je met jongeren aan de slag bent (klas, jeugdbeweging, sportclub, vereniging,…). Je kan hem zowel gebruiken met grotere groepen, kleine groepen als 1 op 1.

Werkvorm

Het format is dat van een interview. Je vertrekt vanuit de interesses van de jongeren en gaat samen op zoek naar een interessante vraag voor de wetenschap. Je checkt samen (per twee of in groep) of de vragen voldoen aan de criteria en past aan indien nodig.

Duur
Circa 30 à 50 minuten

Groepsgrootte
Duo’s of een groep verdeeld in duo’s

Begeleiding
De begeleider geeft een introductie over wetenschap, wat wetenschappers doen en hoe we allemaal de wetenschap kunnen helpen en steunen door zelf vragen te stellen over de toekomst die hen als jongere bezighoudt. De begeleider vraagt dan aan de jongeren om afwisselend de rol van interviewer en de rol van geïnterviewde op zich te nemen.

Verslag
Er is een invulblad voorzien om de antwoorden goed te noteren. Het is belangrijk dat de vragen en de argumenten nadien ook op de website www.vraagvoordewetenschap.be worden gepost, zodat ze goed geregistreerd zijn en ook anderen kunnen inspireren.

Materiaal

Tip voor de begeleider

Geef bij de start een algemene uitleg over de bedoeling en de verschillende stappen. Geef bij elke stap afzonderlijk nog eens duidelijk de instructies. Zorg ervoor dat de jongeren vertrekken vanuit hun eigen leefwereld. anderen aan te sporen ook vragen te stellen aan de wetenschap.

Variant

Als je meer tijd hebt, kan je de groepjes van vier vragen om vanuit een uitwisseling over de vragen met z’n vieren een of twee nieuwe vragen te bedenken.