Vlaamse wetenschapsagenda

De Vlaamse Wetenschapsagenda is een inspiratiedocument dat uiteenlopende wetenschappelijke disciplines verbindt rond fundamentele vragen en maatschappelijke vraagstukken. Ze heeft als doel om de banden tussen samenleving en wetenschappelijk onderzoek te versterken en de Vlaamse wetenschap te prikkelen tot innovatie, creativiteit en verbinding.

Aan de basis van de Vlaamse Wetenschapsagenda liggen meer dan tienduizend vragen – vragen die Vlamingen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden bezighouden. Tijdens de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’ in het voorjaar van 2018 kreeg iedereen de kans om vragen in te sturen.

Meer dan honderd experts bundelden de verzamelde vragen in 82 thema’s. Ze identificeerden telkens de uitdaging waarvoor we staan en stippelden er een aanpak voor uit. De thema’s geven een globaal beeld van de interesses en bekommernissen van de Vlaming in 2018 en maken het hart van dit boek uit.

De Vlaamse Wetenschapsagenda behandelt fundamentele onderzoekskwesties en belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Die vergen vaak een interdisciplinaire onderzoeksaanpak. Met de Wetenschapsagenda willen we zowel samenwerking binnen als tussen verschillende disciplines stimuleren, maar ook tussen wetenschappers, burgers, overheidsinstellingen enzovoort.

De Vlaamse Wetenschapsagenda is een initiatief van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek –  Vlaanderen (FWO), in samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, de Jonge Academie en het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie.

 

Download hier de Vlaamse wetenschapsagenda

Een overzicht van het hele proces kan je bekijken in dit filmpje: