Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Wat moeten we onze kinderen leren?

Deze vraag is volgens mij zeer relevant in het licht van de algehele 'versnelling' van technologische, maatschappelijke, klimatologische, ecologische en andere ontwikkelingen en met name in het licht van de huidige en steeds groter wordende crisis van de westerse liberale democratie. Hierdoor verliezen bepaalde vormen van kennis en vaardigheden die vandaag worden onderwezen zeer snel aan waarde en nut.