Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Waarom rekken ongeoefende zangers hun hoofd naar omhoog als ze een hoge toon proberen te zingen?

In ons lichamelijk gedrag zijn we bepaald door de beelden waarmee we bepaalde fenomenen rondom ons benoemen en ordenen. Zo ontkomen we in onze westerse culturen niet aan de hoog-laag beeldspraak om geluid met een 'hoge' (zie je wel...) resp. 'lage' frequentie te benoemen. De diepe verankering van die metafoor (ook zo gevisualiseerd in het notenbeeld op een notenbalk) leidt ertoe dat ons muzikale lichaamsgedrag eveneens door die hoog-laag dimensie wordt bepaald.