Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Waarom kiest men ervoor in onderwijs om theoretische kennis op de voorgrond te plaatsen ten opzichte van praktijkervaring?

zowel in basisschool, middelbare school als hogere school wordt er een sterke focus gelegd op het creëren van een brede theoretische basiskennis, het tekort aan praktijkervaring zorgt meer en meer bij leerlingen die de overschakeling maken naar hoger onderwijs voor stress, leerlingen weten op den duur niet meer waar ze willen terecht komen, wat hun mogelijkheden zijn, wat ze willen worden, zou er geen mogelijkheid bestaan om meer praktijk te betrekken in het onderwijs om deze keuzes duidelijker te maken, of meer inzicht te geven in de relevantie van dit theoretische basispakket.