Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Hoe kunnen we maken dat "ik" "wij" wordt?

Steeds vaker krijg je de indruk dat mensen zich pas inspannen of reageren indien ze zelf direct betrokken zijn of er rechtstreeks voor- of nadeel van ondervinden. Op vergaderingen hoor je steeds meer "what's in it for me?". Terwijl je zou kunnen redeneren dat ook indien er voor jezelf helemaal geen "winst" te behalen valt, het voor de maatschappij in het algemeen, voor "ons", wel zeer belangrijk is en het vechten waard. Een groter "wij" gehalte zou heel wat conflicten kunnen voorkomen of beëindigen.