Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Iedereen zit altijd bezig over kernenergie, windmolens, zon-energie, energie met fossiele brandstoffen maar nooit word er gesproken over koud-fusie. Terwijl dit wel een oplossing zou zijn voor alle energie vraagstukken en het milieu. Waarom?

Deze vraag vind ik belangrijk omdat rond dit thema niemand spreekt. Al de financiele inspanningen die geleverd worden lijken nutteloos als men gans Belgie volzet met windmolens en zonnepanelen als men koud-fusie zou hebben.