Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Zouden we de in 2016 ontwikkelde innovatieve batterij die CO2 uit de lucht haalt niet in grote hoeveelheid kunnen produceren en die dan in de auto gebruiken?

- Negatieve elektrode = aluminium - Positieve elektrode = poreus koolstof Waarbij een mengsel van O2 en CO2 wordt geïnjecteerd. Reactie: O2 + CO2 + Al --> elektriciteit + aluminiumoxalaat (C₂H₈N₂O₄) De batterij neemt 2.5 keer meer CO2 op tijdens haar levensduur dan bij productie ervan. Aluminiumoxalaat is ook kuismiddel als we dit uit de batterij halen moet je minder CO2 produceren in de fabriek.