Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Welke toxicologische effecten hebben residuen van geneesmiddelen op het organisch leven in en rond het water en hoe wordt daar rekening mee gehouden door de farmaceutische industrie / wetgeving?

Residuen van geneesmiddelen komen via de urine in het ecosysteem terecht en hebben een potentiële nefaste invloed op waterorganismen. Er worden veel inspanningen gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren maar het aspect van geneesmiddelen residuen en de impact daarvan, komen zelden onder de aandacht. Dit lijkt me nochtans zeer relevant, met een potentiële nefaste invloed op het organisch waterleven en ook op de drinkwaterkwaliteit en bijgevolg ook op de menselijke gezondheid.