Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Op een berg loopt atoomklok trager dan op zeeniveau (Stephen Hawking). Tijd en ruimte zijn met elkaar verbonden (Einstein, relativiteitstheorie). Is materie (een bout bvb.) die een tijd in de ruimte verbleef "gegroeid" t.o.v. materie op aarde ?

- Werd dergelijk fenomeen reeds "toevallig" vastgesteld door ruimtevaartingenieurs ? - Of bestaan er plannen om dergelijke proef te doen (bvb. met een standaard platina meter die voor bepaalde duur in de ruimte gestuurd word en een die op zeeniveau blijft)? - Indien dit een feit is, indien er dus inderdaad een verschil in lengte (volume, ruimte) ontstaat, dan werpt dit een totaal nieuw licht op het begrip zwaartekracht EN op de mogelijkheid van reizen in de tijd.