Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Zullen in de verre toekomst windmolenparken, als deze massaal gebouwd worden, een invloed hebben op de luchtstromen (zoals bv. passaat winden enz. ) en op die manier ook onrechtstreeks op het klimaat?

Bij het gebruik van fossiele brandstoffen zal niemand aanvankelijk gedacht hebben dat deze toepassing vele tientallen jaren later een opwarming van de aarde ging teweegbrengen. Als windmolens in de toekomst in grootte en aantal zullen toenemen zullen deze een aanzienlijke obstructie in de windstroming betekenen. Ik leerde vroeger dat er zoiets bestaat als "de wet van behoud van energie". De hoeveelheid energie die deze windmolens uiteindelijk produceren wordt naar wat ik hieruit begrijp, uit het systeem van de bestaande natuurlijke luchtstromen gehaald. Zal dit op lange termijn kunnen lijden tot bijvoorbeeld klimaatwijzigingen? Wordt hiernaar onderzoek verricht?