Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Gebeurt de fotosynthese bij algen efficiënter i.v.m. planten op het vaste land?

Er wordt beweerd dat het merendeel van de CO2 op aarde wordt opgenomen door algen. Is dit zuiver omdat hun massa op aarde die van planten op het vaste land ver overstijgt? Of hebben ze een efficiënter metabolisme en zo ja, kunnen we via genetische engineering de planten op aarde even efficiënt maken (ethische issues buiten beschouwing)? Ben niet zeker van de relevantie van mijn vraag omdat de opgeslagen CO2 tenslotte terug in de atmosfeer komt door biologische afbraak of verbranding.