Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Is p=m*v even relatief als E=mc2?

Theoretisch redenerend zoals bv bij de ideale gaswet en toegepast op de impulswet zouden we het volgende krijgen. Stel u een gesloten heelal voor met twee deeltjes. Hun banen zullen wellicht nooit kruisen, ze zullen nooit botsen en er is dan ook geen sprake van impuls en zelfs niet echt van snelheid wegens gebrek aan relativiteit. Er moeten veel meer deeltjes zijn in dat abstracte universum om botsingen te veroorzaken. Pas als er botsingen zijn, is er relativiteit. Als er een botsing is zal er een cascade van botsingen volgen. Binnen de kortste tijd zal er totale relativiteit ontstaan en zullen alle impulsen verband houden. Tenslotte zit er in p=m*v een even nauw verband tussen kinetische en potentiele energie als in E=mc2. Behalve dat er in E=mc2 minder sprake LIJKT van vectoren en hun interactie behorend bij impuls. Is deze zienswijze on- of zinnig? Mag hieruit een besluit getrokken worden?