Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Wat is er op Antarctica dat van zo'n (geheimzinnig) groot internationaal belang is?

Met in het achterhoofd, dat niemand er mag komen, wonen of mag over vliegen. Een verdrag dat na de oorlog is opgesteld, waar België ook een deel van uit maakt. Wie er wel mocht komen zijn grote machtshebbers, zoals onder andere de paus en enkele Amerikaanse presidenten.