Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Waarom Oost- en West-Europa en niet gewoon Europa? En waarom 'Oostblok' maar niet 'Westblok'?

Het viel me op dat er bijna altijd Oost- en West-Europa wordt gezegd en bijna nooit gewoon Europa. Waarom wordt altijd die onderscheid gemaakt? In Amerika spreken ze toch ook niet van Oost- en West-Amerika? Volgens mij komt het doordat de landen in West-Europa zich beter voelen dan de landen in Oost-Europa. Onterecht, aangezien de landen in het westen van Europa na de Tweede Wereldoorlog 12,4 miljard dollar kregen van de VS en de landen in het oosten van Europa helemaal niets. Deze landen hebben alles alleen moeten doen! Dat beseffen mensen niet. Voor de meesten blijven deze landen 'lagelonenlanden' die achter staan op alles. Maar dat is niet zo, ze zijn even 'Westers' als de andere landen. Bovendien gebruiken veel Vlamingen nog altijd het woord 'Oostblok', terwijl er ook een woord 'Westblok' is. Deze termen zijn irrelevant geworden na de val van het Ijzeren Gordijn. In Oost-Europa heeft men het nooit over het 'Westblok'. Omgekeerd wel om weeral de verschillen te versterken.