Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Zullen religies ooit uitsterven ?

Mensen hebben behoefte naar zingeving. In heel veel culturen staan religies centraal. In onze Westerse samenleving geraakt religie echter steeds meer uit het straatbeeld, dan wel worden bepaalde religies als bedreigend weergegeven. Welke zijn de te verwachten evoluties in deze ? Is er een dieper wetenschappelijk inzicht in het ontstaan van religies ? Zijn er gemeenschappelijke en universele karakteristieken ? Vergroten of verkleinen nieuwe wetenschappelijke inzichten juist de ruimte voor religies ? Kan een religie overleven zonder dat er een organisatiestructuur aanwezig is ?