Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Kan de Noordzee een oplossing bieden voor de stijgende vraag naar voedsel, bijvoorbeeld door aquacultuur van zeewieren?

De vraag naar voedsel wordt verwacht te stijgen samen met de stijgende wereldbevolking en de verbeterende levensstandaarden. Momenteel is bijna al het landoppervlakte ingenomen door bebouwing en landbouwgrond, terwijl de zee (ongveer 72% van het aardoppervlak) momenteel nagenoeg uitsluitend als visgrond wordt ontgonnen. Zou aquacultuur in de Noordzee – net zoals in Azië – een deel van de oplossing kunnen bieden? Welke effecten zou dit kunnen hebben op het ecosysteem?