Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Waarom krijgt Vlaanderen zo vaak te maken met water- en modderellende?

Moeten we dit aanvaarden of kunnen we er wat aan doen ?

Zware onweders of langdurige neerslag leiden in Vlaanderen regelmatig tot ellende waarbij woningen of zelfs ganse dorpskernen overstromen. Vaak blijft daar ook een laag modder achter die de ellende bij bewoners en de opruimingskosten alleen maar vergroten. Kunnen we ons hier tegen wapenen en deze problemen voorkomen door op een andere manier aan landbouw te doen ? Of helpt een betere ruimtelijke ordening ? Nemen deze problemen alleen maar toe door de klimaatverandering ?