Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Hoe kan een samenleving het prestige van een beroep(sgroep) sturen of beïnvloeden?

Welke strategieën heeft een politieke overheid tot zijn instrumentarium om de aantrekkelijkheid van een bepaald beroep te verhogen? Werken die strategieën? Welke andere maatschappelijke spelers zijn aan zet, zoals de sector of beroepsvereniging zelf? Wat kunnen zij doen? (De vraag stelt zich in Vlaanderen concreet voor o.a. verplegend personeel en vakleerkrachten.)