Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Is het nodig om de generatiekloof te dichten ? Zo ja, hoe doen we dat best? Zo neen, waarom voelen oudere mensen zich ongemakkelijk tegenover jongere en werkende mensen en wat valt er aan te doen.

Jonge mensen en werkende mensen hebben soms moeite met oudere mensen die met pensioen zijn. Die laatsten wegen op hen, vooral omdat ze steeds talrijker worden en de kosten voor de samenleving toenemen.