Op welke vraag wil jij dat de wetenschap in Vlaanderen een antwoord biedt?

Welke dieren zijn gevoelig voor pulserende geluiden, lage bastonen of trillingen? Hoe reageren ze hierop, welke effecten hebben deze op hen?

ik vermoed dat het effect van pulserende geluiden, lage bastonen of trillingen op levende dieren onderschatten.