Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Zou het begrijpen van bepaalde 'exotische verschijnselen in de kwantummechanica zoals verstrengeling gebaat zijn bij een benadering vanuit de dynamica van open systemen of het netwerkdenken?

Meer en meer blijkt bij dat heel wat complexe fenomenen zoals het weer, het klimaat,het leven, ... emergente processen optreden die meer zijn dan de som van de samenstellende delen en die zich het beste laten benaderen vanuit het systeemdenken. Is er overigens een wezenlijk verschil tussen het systeemdenken, het holistisch denken en het netwerkdenken?