Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Wat is het nut van nutteloze kennis? (vraag gesteld door A. Flexner medestichter van het Institute for Advanced Study in Princeton, een van de meest vermaarde instellingen voor fundamenteel onderzoek in natuur- en menswetenschappen)