Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Waarom is bij recente persartikels over luchtkwaliteit enkel NOx gas belangrijk? Spelen andere factoren zoals fijn stof, CO en andere gassen geen rol.Wordt op deze manier de diesel niet geviseerd?

Ik rij met een recente norm 6 diesel