Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

Doen minderheden er goed aan zich te groeperen onder één veralgemenende benaming (bijvoorbeeld Latino, Black, queer, gay e.d.) of werken ze discriminatie nog meer in de hand door zich “anders” te (laten) benoemen?

Ik ben een Belgische met Cubaanse en Wit-Russische roots en ben in een relatie met een vrouw. Mijn identeit — net zoals die van alle anderen — is ongelooflijk ingewikkeld en kan niet in een of twee termen worden uitgedrukt. En toch word ik snel gedoodverfd als de lesbische Latina, terwijl ik zo veel meer ben. Ik zie het nut in van termen als “lesbisch” en “Latina” op korte termijn maar vraag me af of het aanvaarden van dit soort termen, op lange termijn, niet gewoonweg voor nog méér stereotypering zal zorgen?