Bekijk de 10.559 Vragen voor de Wetenschap

In hoeverre wordt er onderzoek gedaan naar de verdwijning van tienduizenden Zwaluwen op hun trekroute naar Europa?

Wordt dit door de wetenschappers interdisciplinair onderzocht en kan dit tot zoeken naar oplossing leiden?

Refereer naar boek van R.Carson The silent spring en omdat zwaluwen balletten opvoeren in de lucht en als symbool van leven zijn. Vogels zijn zo belangrijk in een mensenleven, in feite alles wat leeft daar moet men zorg voor dragen