Open Space

Voor welke gelegenheden geschikt?

Deze methode geeft veel ruimte voor uitwisseling en kan zeer interessant materiaal opleveren. Je hebt wel minimum een 15-tal personen nodig en toch zeker een volledig uur.

Werkvorm

Deelnemers kiezen een thema waarrond zij vragen willen formuleren voor de wetenschap. De thema’s van de SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn hiervoor de inspiratie. De deelnemers verdelen zich in groepjes per thema van de SDG’s en gaan samen op zoek naar vragen voor de wetenschap binnen dit domein.

Duur
Circa 1 à 2 uur

Groepsgrootte
15 tot 150 personen

Begeleiding
1 begeleider

Verslag
1 verslagnemer

Materiaal

Tip voor de begeleider

Overloop bij de start wat de bedoeling is en welke verschillende stappen er volgen. Geef bij elke stap afzonderlijk nog eens duidelijk de instructies.

Deel je vraag op sociale media om zo anderen aan te sporen vragen te stellen voor de wetenschap.