De Interviewmethode

Voor welke gelegenheden geschikt?

Deze methode is, in zijn eenvoud, geschikt voor zeer veel situaties. Zo kan je deze methode gebruiken om mensen bijvoorbeeld bij de start van een vergadering per twee samen te zetten en elkaar te laten interviewen. Maar even goed kan je deze techniek gebruiken om op een beurs, infomoment,… mensen actief aan te spreken en in gesprek te laten gaan. Het kan ook interessant zijn om dit te koppelen aan een bezoek van een museum of park waarbij dan de rondleiding als inspiratie dient voor de “Vraag voor de Wetenschap”.

Werkvorm

Het format is dat van een interview. Je vertrekt vanuit de interesses van de deelnemers en gaat samen op zoek naar een interessante vraag voor de wetenschap. Je checkt samen of de vraag voldoet aan de criteria en past aan indien nodig.

Duur
Circa 20’ à 30’

Groepsgrootte
Duo’s.

Begeleiding
De begeleider kan kort inleiden over het opzet en de deelnemers op weg helpen. Hij vraagt aan de deelnemers afwisselend de rol van interviewer en die van geïnterviewde op zich te nemen. Een alternatief is dat de begeleider zelf de rol opneemt van interviewer.

Verslag
Er is een invulblad voorzien om de antwoorden te noteren. Het is erg belangrijk dat de vragen en de argumenten nadien ook op de website vraagvoordewetenschap.be worden ingevoerd.

Materiaal

Tip voor de begeleider

Geef bij de start het algemeen overzicht van wat de bedoeling is en de verschillen stappen. Geef bij elke stap afzonderlijk nog eens duidelijk de instructies.

Variant

Als je meer tijd hebt, kan je ook nog een extra stap invoeren en 2 duo’s laten uitwisselen over de vragen aan de Wetenschap die ze geformuleerd hebben. Je kan hen vragen vanuit die uitwisseling met z’n vieren nog tot één of twee nieuwe vragen te komen.