Op welke vraag wil jij dat de wetenschap in Vlaanderen een antwoord biedt?

Hoe zorgen we met hernieuwbare energie voor een evenwicht op het energienet? -Tine, 37

Hoe zorgen we er voor dat vraag en aanbod van energie op elkaar afgestemd blijven? Dus bijvoorbeeld: hoe zorgen we er voor dat bij veel zon het energienet niet overbelast raakt door zonne-energie en dat er op het moment dat er geen zon meer schijnt toch nog energie overblijft?