Op welke vraag wil jij dat de wetenschap in Vlaanderen een antwoord biedt?

Zullen we ooit vliegen op hernieuwbare energie in plaats van op fossiele brandstoffen?

Ik stel de vraag in het kader van de campagne 'Zomer Zonder Vliegen', waar ik aan meewerk. Het steeds toenemende vliegverkeer zorgt voor een enorme druk op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. We reizen steeds meer en steeds verder per vliegtuig en één enkele vliegreis kan al onze inspanningen om onze persoonlijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap teniet doen. Zomer Zonder Vliegen wil de vanzelfsprekendheid van reizen per vliegtuig in vraag stellen en daagt iedereen uit de alternatieven te herontdekken. Voor zover wij weten is het weinig waarschijnlijk dat we op middellange of zelfs op lange termijn (enkele tientallen jaren) op hernieuwbare energie zullen kunnen vliegen. De technologische ontwikkeling gaat op dit moment veel te traag. Wat denken de Vlaamse wetenschappers? Wat is een realistisch toekomstbeeld als het over vliegen gaat en welke verantwoordelijkheid dragen burgers, overheden en bedrijfsleven?