Op welke vraag wil jij dat de wetenschap in Vlaanderen een antwoord biedt?

Wetenschap zit overal: van de virussen in ons bloed, het eten op ons bord of de files op de weg, wetenschap doet er onderzoek naar. Maar van welke vragen lig jij soms wakker? En kan de Vlaamse wetenschap er een antwoord op bieden?

Dat willen we te weten komen tijdens de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’. Tussen 17 april en 27 mei (verlengd tot 6 juni) roepen we zoveel mogelijk Vlamingen op om hun vragen voor de wetenschap in te dienen op vraagvoordewetenschap.be.

Met ‘Vraag voor de wetenschap’ brengen we de wetenschap dichter bij de burger. De ontvangen vragen dienen als insteek om een Vlaamse Wetenschapsagenda op te stellen. Die agenda zal de Vlaamse wetenschap de komende jaren inspireren om beter in te spelen op de vragen die leven bij de bevolking.

Lees hier meer over waarom je een vraag zou indienen.

De campagne is een initiatief van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), in opdracht van Vlaams minister Muyters, bevoegd voor wetenschap en innovatie, in samenwerking met een brede groep wetenschappelijke organisaties, zoals de Vlaamse universiteiten en hogescholen, de KVAB, de Jonge Academie, strategische onderzoekscentra, industrie, kennisinstellingen...

De campagne loopt in verschillende stappen.

De 6 weken van de wetenschap

Tijdens deze eerste fase kunnen alle Vlamingen hun vragen voor de wetenschap indienen via deze website. Bekende gezichten, zoals Jill Peeters, Staf & Mathias Coppens, Koen Buyse..., delen hun vragen in korte video’s. Organisaties kunnen zelf ook evenementen opzetten om vragen te verzamelen en opiniemakers leggen in opiniestukken uit waarop zij willen dat de wetenschap een antwoord biedt en waarom. Dit alles wordt ondersteund met een brede campagne in de media.

Tijdens de 6 weken van de wetenschap bezoeken we ook enkele verborgen parels van de wetenschap in Vlaanderen. Het gaat om fascinerende wetenschapsplekken waar we telkens met een klas of vereniging naartoe trekken.

De campagne stopt niet bij de 6 weken van de wetenschap. Nadien gaan onderzoekers aan de slag met alle ingediende vragen, om ze te bundelen in een reeks overkoepelende vragen.

De nachten van de wetenschap

In het najaar brengen we dan burgers, wetenschappers, organisaties en bedrijven samen tijdens de  nachten van de wetenschap, om samen aan de slag te gaan met de vragen. Gelijktijdig organiseren we events, verspreid over Vlaanderen, waarbij we verrassende en uitdagende vragen voorleggen aan een panel van wetenschappers.

Wetenschapsfeest Kennismakers

Op 14 december stellen we de Vlaamse Wetenschapsagenda voor aan minister Muyters, tijdens het wetenschapsfeest Kennismakers.