6 Weken van de Wetenschap = 6 weken on- en offline actie

Tussen 17 april tot 27 mei (verlengd tot 6 juni) verzamelden we op deze website vragen voor de wetenschap onder het thema "Op welke vraag wil jij dat de wetenschap in Vlaanderen een antwoord biedt?". Iedereen kon hieraan deelnemen, zowel online als offline.

  • Je kon je vragen inbrengen op deze website of via Twitter met de #vraagvoordewetenschap.
  • Je kon reageren op vragen van andere deelnemers en organisaties.
  • Je kon zelf een ‘Vraag voor de wetenschap -moment’! organiseren in je vereniging, op je (hoge)school of unief, met je achterban, je collega's, je vrienden...
  • Op onze site kon en kan je te allen tijde het laatste nieuws over dit proces volgen.

We gingen in deze zes weken de vragen van zoveel mogelijk burgers en organisaties verzamelen op www.vraagvoordewetenschap.be.

Hiervoor hebben we alle mogelijke kanalen ingezet om een zo breed mogelijk bereik te behalen. Naast een brede publiekscampagne, werden er heel veel organisaties zowel uit de onderzoekswereld als daarbuiten die onze oproep breed verspreidden en zelf op bestaande live momenten vragen verzamelden. Hiervoor hadden we verschillende methodieken voorzien om mee aan de slag te gaan. Meer hierover op "Organiseer zelf een ‘Vraag voor de wetenschap -moment’!" Ook sociale media zoals Twitter en Facebook werden actief gemonitord. Zodat ook de vragen die daar werden gesteld met de #vraagvoordewetenschap niet verloren gaan.

Clusteren tot overkoepelende vragen

Alle verzamelde vragen die we via de verschillende kanalen ontvangen worden in ruimere thema’s gegroepeerd zonder daarbij de individuele vragen uit het oog te verliezen. Deze clustering wordt uitgevoerd door een grote groep experten. Deze fase start al tijdens het participatieve proces zelf en wordt afgerond nadat alle vragen zijn verzameld. Doel is om te komen tot een beperkter aantal overkoepelende vragen die de rijkdom van al het verzamelde materiaal goed en helder samenvatten.

Alle resultaten brengen we samen in een tussentijds rapport. Dit rapport vormt de basis voor de Nachten van de wetenschap die we in het najaar organiseren.