6 Weken van de Wetenschap = 6 weken on- en offline actie

Tussen 17 april tot 27 mei verzamelen we op deze website vragen voor de wetenschap onder het thema "Op welke vraag wil jij dat de wetenschap in Vlaanderen een antwoord biedt?". Iedereen kan hieraan deelnemen, zowel online als offline.

  • Breng je vragen in op deze website of via Twitter met de #vraagvoordewetenschap.
  • Reageer op vragen van andere deelnemers en organisaties.
  • Organiseer zelf een ‘Vraag voor de wetenschap -moment’! in je vereniging, op je (hoge)school of unief, met je achterban, je collega's, je vrienden...
  • Registreer je vervolgens op onze site. Duid daarbij de keuze 'als organisatie' aan, zodat wij weten dat de ideeën die je invoert het resultaat zijn van een groepsgesprek.
  • Volg op onze site het laatste nieuws over dit proces.

We gaan in deze zes weken de vragen van zoveel mogelijk burgers en organisaties verzamelen op www.vraagvoordewetenschap.be.

Hiervoor zetten we alle mogelijke kanalen in om een zo breed mogelijk bereik te behalen. Naast een brede publiekscampagne, zijn er heel veel organisaties zowel uit de onderzoekswereld als daarbuiten die onze oproep breed verspreiden en zelf op bestaande live momenten vragen verzamelen. Hiervoor voorzien we verschillende methodieken om mee aan de slag te gaan. Meer hierover op "Organiseer zelf een ‘Vraag voor de wetenschap -moment’!" Ook sociale media zoals Twitter en Facebook worden actief gemonitord. Zodat ook de vragen die daar worden gesteld met de #vraagvoordewetenschap niet verloren gaan.

Clusteren tot overkoepelende vragen

Alle verzamelde vragen die we via de verschillende kanalen ontvangen worden in ruimere thema’s gegroepeerd zonder daarbij de individuele vragen uit het oog te verliezen. Deze clustering wordt uitgevoerd door een grote groep experten. Deze fase start al tijdens het participatieve proces zelf en wordt afgerond nadat alle vragen zijn verzameld. Doel is om te komen tot een beperkter aantal overkoepelende vragen die de rijkdom van al het verzamelde materiaal goed en helder samenvatten.

Alle resultaten brengen we samen in een tussentijds rapport. Dit rapport vormt de basis voor de Nachten van de wetenschap die we in het najaar organiseren.